Wyjazdy naukowo-badawcze to rodzaj działalności, wymagający od Koła największych nakładów, zarówno przygotowawczych, jak i finansowych. Niektóre z nich miały zasięg lokalny, inne zaś dotyczyły miejsc w Polsce. Najczęściej były to jednak podróże zagraniczne, których organizacja nie byłaby możliwa bez wydatnego wsparcia UKSW oraz sponsorów. Przygotowanie wyjazdów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym, spoczywało na członkach Koła.

 

2017

 • 15-18 czerwca 2017 r. ‒ Wiedeń

Przeczytaj: D. Winiarczyk, Sprawozdanie z wyjazdu naukowo-badawczego do Wiednia

 

 

2016

 • 20-22 maja 2016 r. ‒ Berlin, Wyjazd naukowo badawczy

Przeczytaj: ks. M. Nycz, Relacja z wyjazdu naukowo-badawczego do Berlina (20-22 maja 2016 r.).

 

 

2015

 • 20-21 lutego 2015 r. ‒ Kraków, Judaica krakowskie

Przeczytaj: KG, Wyjazd do Krakowa

 

 • 6 czerwca 2015 r. ‒ Płock, Biblia Płocka i Judaica płockie

Przeczytaj: A. Jagusiak, Poznać Biblię Płocką

 

 • 6-15 września 2015 r. ‒ Cypr, Śladami Apostoła Pawła, Barnaby, Marka Ewangelisty i Łazarza

 

 

2014

 • 23 czerwca ‒ 4 lipca 2014 r. ‒ Izrael, Znaczenie geografii i topografii Izraela w egzegezie Starego i Nowego Testamentu

Celem projektu było pogłębienie wiedzy z archeologii i geografii biblijnej oraz zgromadzenie materiałów oraz dokumentacji fotograficznej do opracowania monografii pod tym samym tytułem.

 

 • 11 grudnia 2014 r. ‒ Warszawa, Wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich

Przeczytaj: T. Twardziłowski, Wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich

 

 

2013

 • 18 czerwca 2013 r. ‒ Kazimierz Dolny, Śladem judaików

 

 • 31 października 2013 r. ‒ Lublin, Śladem judaików

 

 

2011

 • 16 czerwca 2011 r. ‒ Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny, Spotkanie z autorami wystawy i książki „Świat ukryty w księgach: stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego”

 

 

2009

 • 18 stycznia 2009 r. ‒ Warszawa, Synagoga Nożyków, Dzień Judaizmu

 

 • 27-29 marca 2009 r. ‒ Wiedeń, Ephesos Museum oraz Kunsthistorisches Museum,   Pozostałości architektury i sztuki starożytnego Efezu, Egiptu i Grecji

Przeczytaj: A. Kot, Wyjazd naukowy Wiedeń, 27-29 marca 2009

 

 • 12-15 listopada 2009 r. ‒ Praga, Śladami judaików

Program obejmował Josefov, Synagogę Maisela, Hiszpańską, Pinkasa, Klausen, Staro-Nową oraz Stary Cmentarz Żydowski

Przeczytaj: T. Herbich, Śladami judaików ‒ wizyta w Pradze czeskiej

 

 

2008

 • 18-20 kwietnia 2008 r. ‒ Berlin, Pergamon Museum, Pozostałości hetyckie, asyryjsko-perskie oraz egipskie

 

 • 24 czerwca do 6 lipca 2008 r. ‒ Turcja, Śladami Apostołów Pawła i Jana

 

 • 22 listopada 2008 r. ‒ Warszawa, Muzeum Narodowe, Antyczne kultury: asyryjska, egipska, grecka i rzymska

Zaproszony gość, Cezary Baka, student archeologii na UW, przedstawił świat wierzeń i obrzędów kultury starożytnego Egiptu. Anna Kot zreferowała kulturę starożytnej Grecji, Tomasz Herbich zaś omówił zabytki z Galerii Faras, gdzie eksponowane są zabytki kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego. Obecni uczestniczyli również w pokazie filmu na temat pracy misji polskich archeologów w Sudanie.

Przeczytaj: A. Kot, Wizyta w Muzeum Narodowym w Warszawie

 

 

2007

 • 20 czerwca ‒ 3 lipca 2007 r. ‒ Izrael, Realia geograficzne, historyczne i archeologiczne kolebki Starego i Nowego Testamentu

Zobacz:

 

 

 • 25-27 października 2007 r. ‒  Lublin, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem”

Członkowie KNSBwzięłi udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Biblijnych KUL z okazji 60-lecia odkryć rękopisów znad Morza Martwego.

 

 

2006

 • 18 maja 2006 r. ‒ Warszawa, Wizyta w Synagodze Nożyków

Przeczytaj: M. Gembka, Sprawozdanie z wizytacji synagogi w Warszawie, Biuletyn 1 (2007) 2-3

 

 • 11-13 listopada 2006 r. ‒ Kraków, Szlakiem synagog krakowskich

Przeczytaj: Z. Kołakowska, Szlakiem synagog krakowskich, Biuletyn 1 (2007) 5-8 

 

Wyjazdy naukowo-badawcze, zwłaszcza zagraniczne, cieszą się dużą popularnością wśród członków Koła, na co wskazywać może wysoka frekwencja uczestników (zob. Tabela 1.).

 

Tabela 1. Chronologiczne zestawienie wyjazdów zagranicznych

Rok Termin Miejsce Liczba uczestników Frekwencja
2007 20.06. ‒ 03.07. Izrael 18 100 %
2008 18.04. ‒ 20.04. Berlin 15 80 %
2008 24.06. ‒ 06.07. Turcja 19 90 %
2009 27.03. ‒ 29.03. Wiedeń 15 70 %
2009 12.11. ‒ 15.11. Praga 7 40 %
2014 23.06. ‒ 04.07. Izrael 11 90 %
2015 06.09. ‒ 15.09. Cypr 5 50 %
 • Cel: pogłębienie praktyczne wiedzy dot. geografii, archeologii biblijnej, historii Starożytnego Wschodu i judaizmu
 • Rok: 2006-2015