Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II diecezji Siedleckiej

Koło Naukowe Doktorantów Biblistki współpracuje aktywnie z Dziełem Biblijnym im. Jana Pawła II diecezji siedleckiej. Pierwsze spotkanie, w które włączyli się swoją pracą i zaangażowaniem doktoranci odbyło się 20 lutego 2016 r. w parafii św. Józefa w Siedlcach (ul. Sokołowska 124).

 

Strona Dzieła Biblijnego: http://siedlce.biblista.pl/index.php

Fanpage na facebooku: https://www.facebook.com/DBDSi/

20 lutego 2016 r. – Ewangelia według św. Jana


Seria katechez biblijnych w Parafii św.Wincentego a Paulo w Otwocku

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki razem z Parafią św. Wincentego a Paulo w Otwocku, począwszy od 12 lutego 2014 r. przeprowadziło cykl 10 katechez biblijnych nawiązujących tematyką do hasła Roku Duszpasterskiego: „Wierzę w Syna Bożego”. Spotkania odbywały się w środy o godz. 19.00 w domu parafialnym przy kościele.

 

Cel: przybliżenie obrazu Jezusa Chrystusa w Ewangeliach i u św. Pawła (spotkania biblijne)

Miejsce: Otwock, parafia św. Wincentego a Paulo

Czas: styczeń – czerwiec 2014

Materiały do pobrania: prezentacje biblijne (PPS) + plakat (PDF)

Strona parafii: http://apaulo.org.pl/news/223/53/Wierze-w-Syna-Bozego—spotkania-biblijne

Terminy i tytuły spotkań:

12.02.  Biblia – podręcznik wiary (Tomasz Twardziłowski)
26.02.  Jezus – Bóg i człowiek, będący spełnieniem starotestamentowych zapowiedzi o Mesjaszu (Natalia Radulska)
12.03.  Królestwo Boże w przypowieściach Ewangelii Mateusza (Tomasz Herbich)
26.03. Św. Marek – ewangelista Jezusa Chrystusa, Syna Bożego (Tomasz Twardziłowski)
09.04. W jakiego Jezusa wierzy św. Marek? (Anna Jagusiak)
23.04. Przylgnąć do Jezusa Chrystusa ? Ewangelia wg św. Łukasza (ks. Piotr Mazurek)
14.05. „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43b) – teologia zbawienia dzisiaj wg św. Łukasza (ks. Tomasz Borkowski)
28.05.  Jezus posłany przez Ojca i objawiający Ojca – tożsamość Jezusa w Ewangelii wg św. Jana (dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW)
11.06.  Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa w czwartej Ewangelii (Natalia Radulska)
18.06. W jakiego Jezusa wierzył św. Paweł? (ks. Krzysztof Grzemski)

DO POBRANIA:

Plakat oraz prezentacje:

  • Cel: popularyzacja wiedzy związanej z Biblią