Wystawy zorganizowane przez Koło:

 • 11-15 marca 2017 r. „Idźcie i głoście” – wystawa towarzysząca konferencji „Idźcie i głoście” (INB, Wydział Teologiczny UKSW).
 • 6-24 grudnia 2016 r. „Piąta Ewangelia, czyli Ziemia Święta” – wystawa wyjazdowa w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie (przeczytaj w interenecie: http://www.logarwolin.edu.pl/index.php/aktualnosci/748-wiadomosc16-17-44).
 • 17-20 maja 2016 r. „10 lat Koła Naukowego DOktorantów Biblistyki UKSW”.
 • 23 listopada – 5 grudnia 2015 r. „Śladami Apostoła Pawła, Barnaby, Marka Ewangelisty i Łazarza – wędrówki biblijne KNDB”, towarzysząca konferencji „Ewangelia wg św. Marka. Geneza – Interpretacja – Aktualizacja” (INB, Wydział Teologiczny UKSW).
 • 1-17 lutego 2015 r. „Piąta Ewangelia ‒ Wyjazd naukowy KNDB do Izraela w obiektywie” (Parafia św. Wincentego a Paulo, Otwock).
 • 17-28 listopada 2014 r. „Ziemia Święta w Ewangelii Mateusza”, towarzysząca konferencji „Ewangelia wg św. Mateusza. Geneza – Interpretacja – Aktualizacja” (INB, Wydział Teologiczny UKSW).
 • 6-11 marca 2014 r. „Wyznanie wiary w Syna Bożego w sztuce”, towarzysząca konferencji „Wierzę w Syna Bożego” (Wydział Teologiczny UKSW).
 • Maj 2013 r. „Księga Rodzaju 1-11 w sztuce”, towarzysząca konferencji naukowej „Interpretacja Pisma Świętego. Księga Rodzaju 1-11 – orędzie, interpretacja i recepcja” (Wydział Teologiczny UKSW).
 • 22 marca – 15 kwietnia 2013 r. „Biblijni świadkowie wiary i ich wizerunek w sztuce”, towarzysząca konferencji naukowej „Biblijni świadkowie wiary” (Wydział Teologiczny UKSW).
 • Maj 2012 r. „Wokół zmartwychwstania” towarzysząca konferencji naukowej Koła o tym samym tytule (Wydział Teologiczny UKSW).
 • 7-11 maja 2012 r. „Księga Aggeusza i Świątynia Jerozolimska”, towarzyszącą konferencji naukowej „Interpretacja Pisma Świętego. Księga Aggeusza – orędzie, interpretacja i recepcja” (Wydział Teologiczny UKSW).
 • 1-11 marca 2011 r. „Kobiety w Biblii”. Wystawa towarzysząca konferencji naukowej koła o tym samym tytule  (Wydział Teologiczny UKSW).
 • 15-30 listopada 2008 r. „Turcja jako kolebka chrześcijaństwa – po śladach apostoła Pawła” (Wydział Teologiczny UKSW).
 • 19 maja  – 2 czerwca 2008 r. „Cała piękna jesteś przyjaciółko moja (Pnp 4,7a)”, towarzysząca konferencji naukowej „Interpretacja Pisma Świętego. Pieśń nad Pieśniami – egzegeza, interpretacja i recepcja”  (Wydział Teologiczny UKSW).
 • Luty – marzec 2008 r., „Droga Krzyżowa ulicami Jerozolimy”, (parafie: św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim, Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, św. Jakuba Apostoła w Warszawie oraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach).
 • 12-20 listopada 2007 r., „Już stoją nasze nogi w twych bramach Jeruzalem(Ps 122,2)”. Wystawa towarzysząca XVII Sympozjum Teologicznemu „Kościół a Żydzi i judaizm” (Wydział Teologiczny UKSW).
 • 26-30 marca 2007 r., „Ezechiel w sztuce”. Wystawa towarzysząca konferencji naukowej „Interpretacja Pisma Świętego. Księga Ezechiela – orędzie i interpretacja”  (Wydział Teologiczny UKSW).
 • Styczeń 2007 r., Wystawa poświęcona wyjazdowi do Krakowa (Wydział Teologiczny UKSW).

 • Cel projektu: ukazanie oddziaływania tekstów biblijnych w sztuce (Wirkungsgeschichte), towarzyszenie konferencjom i sympozjom biblijnym
 • Miejsce: wnętrza Wydziału Teologicznego UKSW oraz wybrane parafie w okolicach Warszawy
 • Rok: 2007-2014