Biuletyn 1 (2007) B jak Biblia

 

Biuletyn KNSB 2(2008)

Biuletyn 2 (2008)  Pieśń nad Pieśniami w kontekście piśmiennictwa egipskiego i mezopotamskiego

Numer, zawierający teksty źródłowe będące swoistym komentarzem do tekstu pieśni nad pieśniami, został wydany  z okazji sympozjum „Interpretacja Pisma Świętego. Pieśń nad Pieśniami – orędzie interpretacja, recepcja” opracowała w całości Anna Kot.

 Biuletyn KNSB 3(2010)

Biuletyn 3 (2010) „Zjadłem zwój, a w ustach moich był słodki jak miód” (Ez 3,3b). Biuletyn upamiętniający śp. ks. prof. Ryszarda Rumianka, Rektora UKSW

Spis treści:

 • Jolanta Wójcik, Ks. prof. Ryszard Rumianek, Rektor UKSW, 3
 • Jolanta Wójcik, Wspomnienie o śp. Ryszardzie Rumianku,  4
 • Anna Kuśmirek, Uwagi na temat terminologii śmierci w Biblii Hebrajskiej, 5 -7
 • Agata Popkowska, Symbolika węża zawarta w opisie stworzenia i upadku człowieka w konfrontacji ze starożytnymi wyobrażeniami symbolu węża, 8-9
 • Anna Kot, Rola opowiadania o Rachab w Księdze Jozuego, 10-13
 • Ks. Krzysztof Wojtynia, Przymioty kandydatów do diakonatu, 14-17
 • Tomasz Twardziłowski, Passio Christi. Passio hominis. Śladami Całunu Turyńskiego, 18-20
 • Tomasz Herbich, Serafin z Sarowa o relacji wiary i uczynków, 21-23
 Biuletyn KNSB 4(2011)  

Biuletyn 4 (2011) „Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły” (Prz 31,10)

Spis treści:

 • Anna Kuśmirek, Księga Rut z perspektywy feministycznej, 3-5 Ilona Matyka, „Nierządnicę pozostawił Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela, aż po dzień dzisiejszy” (Joz 6,25) – rzecz o Rachab, 6-12
 • Mariola Serafin, Izebel obrazem jak nie wolno igrać z Bogiem Jedynym, 13-18
 • Daria Wangler, Dôdî lî wa’ănî lô, 19-24
 • Monika Czekanowska, Judyta: od „femme forte” do „femme fatale”. Ewolucja wizerunku Judyty w sztuce chrześcijańskiej i żydowskiej, 25-28
 • Magdalena Hermanowicz, „Herod bowiem kazał pochwycić Jana (…). Powodem była Herodiada” (Mt 14,3) Czy Herodiada była sprawczynią śmierci Jana Chrzciciela?, 29-33
 • Kinga Rapacka, Teściowa i żona św. Piotra ? mity i fakty, 34-38
 • Tomasz Herbich, Samarytanka: uczennica Chrystusa i głosicielka Słowa. Miejsce J 4,4-42 w sekcji „Od Kany do Kany”, 39–43
 Biuletyn KNSB 5(2012)

Biuletyn 5 (2012) Symbolika ciała w Biblii

Spis treści:

 • Ks. Krzysztof Grzemski, Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć… (1Kor 2,9) – język Biblii o granicach ludzkiego poznania, 3-9
 • Tomasz Herbich, Symbolika bólów porodowych (wvdi,n) w Nowym Testamencie,  10-16
 • Kinga Kłósek, „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”, 17-22
 • Tomasz Twardziłowski, Symbolika rąk w Biblii,  23-28
 

Biuletyn 6 (2013) Społeczne tło czasów Nowego Testamentu

Spis treści:

 • Ks. Krzysztof Grzemski, Słowo wstępne, 3
 • Ks. Tomasz Borkowski, Grupy etniczne i religijne zamieszkujące starożytną Palestynę, 4-7
 • Tomasz Twardziłowski, Ugrupowania żydowskie w czasach Nowego Testamentu, 8-11
 • Ks. Krzysztof Grzemski, Rodzące się chrześcijaństwo wobec religii świata antycznego, 10-17
 • Anna Jagusiak, Choroby i sposób ich leczenia w czasach Nowego Testamentu, 18-22
 • Anna Kuśmirek, Grota Jana Chrzciciela – prawda czy fałsz?, 23-33
 • Tomasz Twardziłowski, Środki płatnicze w Nowym Testamencie, 34-43
 

Biuletyn 7 (2014) Od Dan do Beer-Szewy

Spis treści:

 • Przedmowa, Anna Jagusiak, 4

 • Dan, Mateusz Krawczyk, 6

 • Chasor, Ewa Skóra, 12

 • Góra Karmel, Justyna Słowińska, 17

 • Meggido, Katarzyna Kozera, 21

 • Lakisz, Mateusz Krawczyk, 28

 • Masada, Ewa Skóra, 34

 • Arad, Jolanta Czarzasta, 40

 • Beer-Szewa, Jolanta Czarzasta, 47

 • Tytuł: Biuletyn Koła Naukowego Studentów Biblistyki UKSW
 • Ilość opublikowanych numerów: 7
 • Rok: 2007-2014
 • Materiały do pobrania: PDF