Konferencja „Księgi Kronik – orędzie, interpretacja i recepcja”

Kategoria: News 0

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową organizowaną przez Instytut Nauk Biblijnych UKSW zatytułowaną „Księgi Kronik – orędzie, interpretacja i recepcja”

Już 14 maja (wtorek) o godz. 10:00 w sali 223, ul. Dewajtis, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.