Sprawiedliwość w Biblii z perspektywy interdyscyplinarnej, redakcja naukowa Anna Kuśmirek, Tomasz Twardziłowski, KNDB, Warszawa 2017

Monografia „Sprawiedliwość w Biblii”

Kategoria: Artykuły 0

Serdecznie zachęcamy do lektury monografii pokonferencyjnej „Sprawiedliwość w Biblii z perspektywy interdyscyplinarnej” pod redakcją naukową prof. Anny Kuśmirek oraz dra Tomasza Twardziłowskiego.

 

„Prezentowana monografia stanowi próbę naświetlenia problematyki sprawiedliwości w perspektywie biblijnej z różnych punktów widzenia. Jest to zagadnienie szerokie i wielowątkowe. Może zastanawiać, czy nadal aktualne jest przesłanie zawarte w starożytnym zbiorze ksiąg formowanym przez wieki. Należy jednak zauważyć, że choć współczesny świat i jego problemy wydają się być odmienne od tych przedstawianych na kartach Pisma Świętego, w ostatecznym rozrachunku ludzkość stale trapią te same problemy i wyzwania natury moralnej.”

ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

 

W monografii znajdziemy następujące artykuły:

 1. Anna Kuśmirek „Zarys biblijnej koncepcji sprawiedliwości. Wprowadzenie”
 2. Grzegorz Boboryk „Starotestamentowe pojęcie sprawiedliwości”
 3. Grzegorz Boboryk „JHWH jako ṣaddîq
 4. Ewa Skóra „Sąd Boży nad Adamem i Ewą w Księdze Rodzaju 3,8-24”
 5. Daria Winiarczyk „Sprawiedliwość społeczna w Księdze Amosa”
 6. Joanna Mielczarek „Problem sprawiedliwości Bożej w Księdze Hioba 8,3 i 40,8”
 7. Mateusz Nycz „Hebrajski kontekst greckiej dikaiosynē w Pierwszej Księdze Machabejskiej”
 8. Katarzyna Kozera „Istota sprawiedliwości Józefa w Mt 1,19”
 9. ks. Piotr Kosakowski „Wezwanie do przyjęcia i udziału sprawiedliwości Bożej. Egzegeza i interpretacja tekstów Mt 5,20 i Rz 10,4”
 10. Tomasz Kozera „Prawo naturalne i prawo stanowione w kontekście biblijnym i filozoficznym”
 11. Anna Krawczyk „Sąd Ostateczny z Ludwigskirche w Monachium – językiem sztuki o idei sprawiedliwości”