Nowy Komentarz do Ewangelii według św. Marka

Kategoria: Media, News 0

Zapraszamy do lektury monografii pt. Studia nad Ewangelią według św. Marka, wydanej przez wydawnictwo Apostolicum pod koniec ubiegłego roku. Redaktorami naukowymi publikacji są wykładowcy Instytutu Nauk Biblijnych WT UKSW – ks. prof. Janusz Kręcidło oraz o. dr hab. Waldemar Linke. Monografia jest owocem konferencji naukowej poświęconej Ewangelii według św. Marka, która odbyła się na UKSW jesienią 2015 r. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się poszerzone wersje ośmiu wystąpień konferencyjnych, natomiast w drugiej dziewięć artykułów autorstwa najznamienitszych polskich biblistów, sporządzone w języku polskim, angielskim lub włoskim. Każdy z artykułów, podobnie jak wystąpienia na konferencji, dotyczył płaszczyzn, w jakich należy rozpatrywać każdą z ksiąg biblijnych, czyli ich genezy, interpretacji i aktualizacji.

Szczegółowy spis treści tej ciekawej monografii znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa:

http://www.apostolicum.pl/shop/?p=2&id_product=2666

 

 

Autor: Katarzyna Kozera