Artykuły przyjaciół i osób związanych z KNDB:

 

Dzięki uprzejmości ks. dr Romana Tkacza SAC, otrzymaliśmy zgodę na udostępnienie opracowanego przez członków KNSB bloku tematycznego o Listach św. Pawła, opublikowanego w miesięczniku „Miejsca Święte. Królowa Apostołów Patronka Pielgrzymów” 1 (2009) 145:

 

W roku 2015 wydaliśmy monografię naukową zatytułowaną „Zmartwychwstanie. Szkice biblijne i teologiczne”.

 

2015_zmartwychwstanie

Spis treści

Ks. Roman Bartnicki
Przedmowa 7

Ks. Tomasz Borkowski
Fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w 1 Liście do Koryntian 13

Mateusz Krawczyk
Nadzieja zbawienia i nadzieja  zmartwychwstania jako zasadniczna treść nauki św. Pawła o paruzji w 1 Tes 4,13-5,11 oraz 2 Tes 1,3-2,12 27

Ks. Krzysztof Grzemski
Wezwanie do wiary w Jezusa jako „zmartwychwstanie i życie” (J 11,1-45) 47

Tomasz Twardziłowski
Funkcja tkanin w ewangelicznych narracjach o pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa 61

Katarzyna Kozera
Wiarygodność ewangelicznych perykop o zmartwychwstaniu Jezusa w refleksji Leo Scheffczyka 91

Dorota Prońko
Zmartwychwstały Jezus odpowiedzią na pragnienie człowieka 115

Anna Jagusiak
Wybrane hipotezy na temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa 131

Aleksandr Farutin
Koncepcja zmartwychwstania w Qumran 149

Jolanta Czarzasta
Zmartwychwstanie w apokryfach Starego Testamentu 165

Natalia Radulska
Zmartwychwstanie Chrystusa w apokryfach Nowego Testamentu 189

Ks. Piotr Mazurek
Kwestia zmartwychwstania w patrystyce przełomu II i III wieku 205

Ewa Skóra
Zmartwychwstanie w Koranie 225

 

  • Projekt: Artykuły różne członków koła
  • Tematyka: biblistyka, archeologia i geografia biblijna
  • Rok: 2006-2016