Zaproszenie – „Wokół astrologii i magii w Biblii”

Szanowni Państwo,

W imieniu Koła Naukowego Doktorantów Biblistyki UKSW w Warszawie serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wokół astrologii i magii w Biblii, która odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Głównym celem konferencji będzie narysowanie obrazu astrologii i magii w Biblii. Badacze Pisma Świętego już od dawna zdają sobie sprawę, że, aby dobrze poznać środowisko historyczno-kulturowe Biblii należy wgłębić się w tajniki starożytnej magii oraz astrologii, ponieważ była ona częścią żydowskiej, pogańskiej i chrześcijańskiej kultury. Interesujący jest fakt, iż w czasach starożytnych magia nie była identyfikowana z czymś nadzwyczajnym, wręcz przeciwnie formuły magiczne były uważane za racjonalne, ponieważ opierały się na naukowych założeniach – odpowiadały stanowi wiedzy ówczesnej nauki.  Również pojęcie astrologii było pojmowane przez Starożytnych inaczej niż w czasach współczesnych. Jest to z pewnością temat warty pogłębienia i szczegółowej analizy.

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konferencji i przesyłania swoich abstraktów na adres: dariagargala@gmail.com do 24 lutego 2019 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.
Czas wystąpienie nie powinien przekraczać 20 minut.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Daria Gargała
Przewodnicząca Koła Naukowego Doktorantów Biblistyki