Konferencja o profetyzmie – zapowiedź

Kategoria: Konferencja naukowa 0

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki UKSW zaprasza wszystkich studentów i
doktorantów na Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Wokół profetyzmu”, która
odbędzie się 28 października 2014 roku (wtorek) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Celem konferencji jest wszechstronna analiza zjawiska profetyzmu w literaturze biblijnej,
kulturach sąsiadów Izraela oraz dziejów jego późniejszej interpretacji. Proponujemy
następujące obszary tematyczne:

• archeologia bliskowschodnia o zjawisku profetyzmu
• biblijna idea profetyzmu
• zjawisko profetyzmu w Izraelu w kontekście kultur ościennych
• biblijni prorocy
• egzegeza wybranych fragmentów ksiąg prorockich
• teologia ksiąg prorockich
• stosunek literatury apokaliptycznej do tradycji prorockiej
• prorocy w literaturze apokryficznej
• Jezus jako prorok
• prorocy i proroctwo w księgach Nowego Testamentu
• dzieje kościelnej interpretacji ksiąg prorockich
• prorocy i profetyzm w literaturze wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej
• prorocy i profetyzm w kulturze i literaturze nowożytnej i współczesnej

Prosimy o nadsyłanie abstraktów do 8 września na adres: kolo_biblistow@wp.pl.
Decyzję w sprawie zakwalifikowania referatów przekażemy Państwu do 22 września.