„Księga Sofoniasza” – relacja z konferencji

16 maja 2017 r. cały Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW, jego doktoranci, studenci i wszyscy zainteresowani spotkali się, by — przez prelekcje konferencyjne — zgłębiać Księgę Sofoniasza. To kolejna konferencja dotycząca egzegezy ksiąg Starego Testamentu zorganizowana przez INB UKSW.
Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, dyrektor Instytutu. Po krótkiej modlitwie i powitaniu wszystkich prelegentów oraz prowadzących sesje, uczestnicy mogli zagłębić się w treść, kontekst i interpretację Księgi Sofoniasza.

Kontekst historyczny, społeczny i religijny nauczania proroka przedstawił w pierwszym referacie ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski w analizie początku pisma, wprowadzając tym samym w treść całej księgi.

Kolejne referaty pierwszej sesji, którą poprowadził i wzbogacił własną refleksją ks. dr hab. Krzysztof Siwek, dotyczyły wyroczniom przeciw narodom (ks. prof. PWT dr hab. Stanisław Stasiak), tekstu So 3,14-17 (ks. dr Arnold Zawadzki) oraz analizie tekstualnej wersetu So 3,18 — określonego jako jeden z najtrudniejszych fragmentów Księgi Sofoniasza (ks. dr Wojciech Węgrzyniak). Sesja zakończyła się żywą dyskusją, podczas której padły ważne pytania, jak choćby to o etyczność wykorzystania w liturgii niepewnych tłumaczeń Pisma Świętego, źródła księgi i odniesienia do Księgi Rodzaju czy też datację Księgi Sofoniasza w kontekście reformy Jozjasza.

Po krótkiej przerwie na poczęstunek przygotowany przez Koło Doktorantów Biblistyki UKSW uczestnicy sympozjum zebrali się na drugiej sesji, której przewodniczyła p. dr Barbara Strzałkowska. Prelegenci przedstawili swoje referaty, które wpisały się w szerokie spektrum obecności i interpretacji Księgi Sofoniasza w różnych sferach kulturowych i geograficznych: od intertekstualnych nawiązań Księgi Sofoniasza z Nowym Testamentem (ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki), przez obecność księgi w Qumran (ks. prof. dr hab. Marek Parchem) i wersję aramejską pisma (p. prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek), aż do analizy fragmentów z komentarza św. Hieronima d Księgi Sofoniasza (ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski).

Konferencja zakończyła się dyskusją, podsumowującą drugą sesję. Konferencja dotycząca kolejnej księgi Starego Testamentu za nami.