Pracowity Wielki Post

To był pracowity marzec i kwiecień dla Koła Naukowego Doktorantów Biblistyki UKSW. Konferencja Instytutu Nauk Biblijnych, dwa tygodnie rekolekcji, Skołowany Weekend, a to i tak tylko nasze niektóre działania…

projekt i wykonanie: M.Krawczyk

 
11 marca odbyła się konferencja, o której pisaliśmy już na naszej stronie i na którą zapraszaliśmy. Jej temat – „Idźcie i głoście” – był spójny z rokiem duszpasterskim przeżywanym w Kościele Katolickim w Polsce. Referaty wygłosiło na niej wielu biblistów – zarówno z naszej uczelni, jak i z innych polskich ośrodków naukowych: KUL, UPJPII, ChAT czy UMK.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencji zaś towarzyszyła, jak to już jest w naszym zwyczaju, wystawa. Jej tytuł był spójny z tematem konferencji. Wystawą opowiedzieliśmy o podróżach KNDB śladami tych, którzy szli i głosili – zarówno w Jerozolimie, całej Ziemi Świętej, jak i na Cyprze i Grecji.

 

 

 

 

 

W dniach 14-16 marca KNDB prowadziło rekolekcje wielkopostne dla uczniów gimnazjum w parafii p.w. św. Zygmunta na warszawskich Bielanach. Trzy dni rekolekcyjne minęły pod hasłem roku duszpasterskiego – „Idźcie i głoście”. Uczniowie mogli dowiedzieć się nieco o św. Pawle – jednym z największych chrześcijańskich misjonarzy, poznać sposoby ewangelizacji, jak również spotkać się z misjonarką, naszą koleżanką, która sama pojechała do Afryki, by tam głosić Chrystusa i uczyć dzieci w… garażu zamienionym na szkołę.

 

 

 

4-6 kwietnia raz jeszcze członkowie KNDB udali się do parafii p.w. św. Zygmunta, by tym razem głosić rekolekcje uczniom podstawówki. Również ci uczniowie dowiedzieli się wiele o św. Pawle. Zamiast jednak spotykać się z misjonarzami z Afryki, mogli posłuchać wywiadu z misjonarzem o wiele bliższym, niż by przypuszczali – z księdzem, który opowiedział im o swojej pracy i swojej misji.

 

Zarówno podczas rekolekcji dla gimnazjum, jak i tych dla podstawówki, nie mogło oczywiście zabraknąć Pisma Świętego – powiedzieliśmy trochę o powstaniu Ewangelii i o tym, jak nauczanie rozpowszechniło się po świecie, opowiadając o św. Pawle czytaliśmy wiele fragmentów z Dziejów Apostolskich oraz opieraliśmy się na samych listach Apostoła Narodów.


 

 

 

Kolejną aktywnością Koła był wykład wygłoszony w ramach V Festiwalu Nauki Skołowany Weekend (1-2 kwietnia). Nasz wykład nosił tytuł: „Kto napisał Biblię?” Opowiedzieliśmy w nim trochę o tym, skąd mamy Pismo Święte i kto jest jego a(A)utorem. I choć mówiliśmy o Biblii 1 kwietnia, to nic z tego, co przekazaliśmy słuchaczom nie było żartem 😉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas Wielkiego Postu był zatem dla KNDB pracowity, może odrobinę odpoczniemy w czasie Wielkanocnym!

KNDB