By Godot13 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30066666

Konferencja: Jerusalem as the text of culture: the meeting place of many traditions and religions (13-15 kwietnia 2016 r.)

Dzisiaj na UKSW rozpoczyna się być może jedna z najciekawszych konferencji organizowanych w roku akademickim 2015/2016 na naszej uczelni – Jerusalem as the text of culture: the meeting place of many traditions and religions. Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja potrwa trzy dni: od 13 do 15 kwietnia na kampusie przy ul. Dewajtis 5.

Dla biblistów szczególnie interesujące będą pierwsze panele (13 kwietnia), w których prelegenci będą mówić o Jerozolimie w tradycji biblijnej. Jednak dla każdego, kto Biblią i biblistyką się interesuje, z pewnością ważne będą również kolejne spotkania konferencyjne – poświęcone Świętemu Miastu w tradycji antycznej, recepcji socjologicznej i kulturowej Jerozolimy (14 kwietnia) oraz Jerozolimie jak miejscu pielgrzymowania w tekstach literackich (15 kwietnia).

Na konferencję przyjedzie wielu zagranicznych gości: Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Malty, Bułgarii oraz Izraela. Nie zabraknie również prelegentów z polskich uczelni wyższych (m.in. z Krakowa, Gdańska, Torunia, Kielc) w tym wykładowców naszego uniwersytetu.

Międzynarodowa konferencja, na prawdziwie międzynarodowym poziomie, której tematem przewodnim jest Jerozolima. Wykłady biblistów znanych na całym świecie, wspomnieć warto choćby jednego z honorowych gości – Jamesa Aitkena (University of Cambridge). Możliwość kontaktu, dyskusji i konfrontacji z naukowcami innych środowisk i krajów. Czego wiecej może chcieć student czy doktorant, który interesuje się Pismem Świętym?
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji! KNDB z pewnością tam będzie – zarowno podczas wykładów, jak i w kuluarach!

 

 

Poniżej zamieszczamy szczegółowy plan konferencji:

Program_Jerusalem Conference