Zmiany personalne

Kategoria: News, O nas 1

Podczas wyjazdu do Płocka 6 czerwca 2015 r. zapadło kilka ważnych decyzji. Zarząd Koła zrobił porządek na liście członków. Jedna osoba została skreślona na podstawie § 14, w związku z § 13 lit. a Statutu (skreślenie w przypadku dobrowolnego wystąpienia z koła albo ukończenia studiów). Dwie inne skreślone zostały na podstawie § 14, w związku z § 13 lit. b Statutu (wykluczenie w przypadku nie wypełniania obowiązków objętych statutem). Obecnie KNDB liczy 10 członków.

 

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowego Zarządu:

  1. Przewodnicząca: Anna Jagusiak
  2. Sekretarz: Katarzyna Kozera
  3. Skarbnik: Mateusz Krawczyk

 

Frekwencja podczas wyborów wyniosła 90 %, wszystkie oddane głosy były ważne.

 

Objęcie funkcji nastąpi z dniem 1 października 2015 r. Do tego czasu władzę sprawować będzie dotychczasowy zarząd, któremu już teraz składamy podziękowania; nowowybranym natomiast serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy.

 

Niebawem na naszej stronie szersza relacja z wyjazdu do Stołecznego Książęcego Płocka.

  1. […] Zobacz też: Zmiany personalne […]