Złoty Jubileusz ks. prof. dra hab. Romana Bartnickiego

Kategoria: News 0

Dnia 12 czerwca 2016 r. ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki, kierownik Katedry Egzegezy

Nowego Testamentu Instytutu Nauk Biblijnych WT UKSW obchodził swój Złoty Jubileusz

Kapłaństwa. Tego dnia Ksiądz Profesor odprawił uroczystą Mszę Świętą w Kościele pw.

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie, po której miał miejsce uroczysty obiad

w którym brali udział także przedstawiciele naszego Koła.

 

Księdzu Profesorowi raz jeszcze życzymy wielu łask i błogosławieństwa Bożego na dalsze

lata kapłaństwa.

 

jubileusz ks. prof. Bartnickiego