Zaproszenie na Wiosenne Sympozjum Biblijne, KUL

Po zeszłorocznym Wiosennym Sympozjum Biblijnym na KUL-u, które poświęcone było „dzielnym niewiastom” („Niewiastę
dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10) Rola kobiet w historii zbawienia), nie trudno było się domyślić, że kolejnego roku referaty dotyczyć będą mężczyzn. Program marcowego sympozjum jest już dostępny. Wśród prelegentów jak zwykle nie zabraknie wykładowców (a tym razem również i doktorantów) z UKSW. Serdecznie zapraszamy!

plakat_2016_sympozjum wiosenne

 

Niżej prezentujemy treść zaproszenia, które znaleźć można również na stronach INB KUL:

 

Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić na Wiosenne Sympozjum Biblijne, które odbędzie się 16 marca 2016 r. w Auli 1031 Collegium Joannis Pauli II. Temat tegorocznego sympozjum brzmi: „Bądź mocny i okaż się mężem” (1 Krl 2,2). Powołanie mężczyzny w świetle Słowa Bożego”. Przedmiotem zainteresowania jest w tym roku rola mężczyzn w historii zbawienia oraz próba odpowiedzi na pytanie: czy można mówić o pewnym specyficznym powołaniu mężczyzny, charakterystycznym tylko dla niego oraz o pewnych cechach czy rolach, które tylko jemu są właściwe?

Tę problematykę będą analizować w swoich referatach prelegenci reprezentujący różne polskie ośrodki studiów biblijnych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice). Podczas sesji będą podejmowane tematy związane ze Starym Testamentem (sesje przedpołudniowe) oraz z Nowym Testamentem (sesje popołudniowe). Po każdej sesji będzie możliwość dyskusji z prelegentami.

Zachęcamy serdecznie wykładowców oraz studentów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Organizatorów

Ks. dr Marcin Zieliński, INB KUL

 

 

Szczegółowy plan Sympozjum:

 

„Bądź mocny i okaż się mężem” (1 Krl 2,2).

Powołanie mężczyzny w świetle Słowa Bożego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

16 marca 2016 – aula C-1031

 

 

8.00 – Msza św. w kościele akademickim KUL

9.00 – otwarcie sympozjum: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, dziekan WT KUL oraz ks.

prof. dr hab. Henryk Witczyk, dyrektor INB KUL

I sesja (9.15 – 10.55) – przewodniczy ks. dr hab. Stefan Szymik, prof. KUL

 1. dr hab. Dariusz Dziadosz (KUL), Służba Bogu i ludziom misją mężczyzny w świetle Joz 1,1-18
 2. dr Maciej Basiuk (Uniwersytet Śląski – Katowice), Ojcostwo Dawida – blaski i cienie
 3. dr hab. Stanisław Wronka (UPJP II), Dawid – król Izraela według serca Bożego (1 Sm 13,14;

Dz 13,22)

10.30 – pytania do prelegentów

10.55 – przerwa na kawę

 

II sesja (11.15 – 12.55) – przewodniczy ks. dr hab. Dariusz Dziadosz

 1. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (UKSW), Ideał wyrażony w relacji. Oczekiwania dziewczyny z

Pieśni nad Pieśniami wobec jej Ukochanego

 1. dr Magdalena. Jóźwiak (PWT Wrocław), Elihu jako mędrzec w historii egzegezy Księgi Hioba

na przykładzie anonimowego „Commentarii in Job”

 1. dr Judyta. Pudełko PDDM (PWT Warszawa), Mędrzec – ideał dla wybranych? Tożsamość

mędrca w Księdze Syracha

12.30 – pytania do prelegentów

13.00 – obiad

 

III sesja (14.15 – 15.55) – przewodniczy ks. dr Tomasz Bąk

 1. prof. Henryk Witczyk (KUL), Miecz Piotra – znak siły? (J 18,10-11)
 2. dr Adam Kubiś (KUL), Grecko-rzymski ideał męskiej przyjaźni a Janowy obraz przyjaźni

Jezusa z uczniami

 1. dr Zbigniew Grochowski (UKSW), Z ciemności do światła. Nikodem przykładem ucznia

wyzwolonego z lęku przez Krzyż Jezusa

15.30 – pytania do prelegentów

15.55 – przerwa na kawę

 

IV sesja (16.10 – 17.50) – przewodniczy ks. dr Marcin Kowalski

 1. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT Wrocław, Jan Chrzciciel – mężczyzna konsekwentny w

działaniu

 1. dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof KUL, Zachariasz – kapłan, ojciec i ofiarnik (Łk 1,5-25.56-80)
 2. dr Anna Rambiert (PWT Wrocław), Sport – męska to rzecz. Pawłowa wizja Kościoła w

metaforze agonistycznej (1 Kor 9,24-27)

17.25 – pytania do prelegentów

17.50 – Przerwa

 

V sesja – doktorancka – (18.05 – 19.10) – przewodniczy ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel

 1. mgr Mateusz Targoński (KUL), Pinchas wzorem współczesnego mężczyzny? Perspektywa

biblijna i okołotestamentalna

 1. mgr Mateusz Krawczyk (UKSW), Mężczyzna – mąż sprawiedliwy w Księdze Mądrości?

18.45 – pytania do prelegentów

19.10 – zakończenie

 

 

 

program: Program WDB 2016

plakat: plakat_2016_sympozjum wiosenne