Fot. © Anna Kuśmirek

Wystawa Nawrócenie w Biblii

Kategoria: Wystawa 0

W dniach 6-14 marca 2015 r. zapraszamy na wystawę: Nawrócenie na kartach Nowego Testamentu,

Hol przed aulą Jana Pawła II, główny gmach UKSW, ul. Dewajtis 5.

Wystawa składa się z 20 plansz prezentujących historię oddziaływania na sztukę nowotestamentalnych perykop dotyczących problematyki nawrócenia. Głównie są to reprodukcje dzieł znanych artystów reprezentatywnych dla wszystkich epok po Chr. Wydruki wykonano metodą druku laserowego w kolorze, gwarantującym efekt głębi i wysoką jakość obrazu. Plansze zostału wyeksponowane na ściankach wystawowych będących w dyspozycji DAG UKSW.

Organizacja wystaw o tematyce biblijnej należy do działalności statutowej KNDB. Wystawa poświęcona zagadnieniu nawrócenia towarzyszy Konferencji naukowej „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW dn. 7 marca 2015 r.

 

Przeczytaj również:

Konferencja naukowa „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”