Wystawa KNSB

Kategoria: Wystawa 0

W dniach 22.03. – 15.04. zapraszamy na wystawę zatytułowaną

Biblijni świadkowie wiary i ich wizerunek w sztuce

Hol przed aulą Jana Pawła II w głównym gmachu UKSW, ul. Dewajtis 5.

Na 20 planszach zostali zaprezentowani: Rut, Daniel, Naaman, Hiob, Paweł, Piotr i Jan, którym poświęcono referaty wygłoszone na Konferencji Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW dn. 23.03.2013 r.