Wykład ks. Paprockiego o egzegezie Pisma Świętego w prawosławiu

Kategoria: News, Spotkanie Koła 0

13 maja na UKSW nasze koło zorganizowało wykład ks. Paprockiego na temat egzegezy Pisma Świętego w prawosławiu. Prelegent zarysował szeroki kontekst historyczny ostatnich dziesięcioleci wskazując na ich wpływ na możliwości rozwoju egzegezy na terenach poszczególnych krajów, w których żyją prawosławni. Następnie zaś podał podstawowe zasady egzegezy Pisma Świętego przyjmowane w prawosławiu sięgające swymi początkami do ojców Kościoła a  rozwijane w ostatnich czasach przy wykorzystaniu naukowych metod badań biblijnych.

Wykład był bardzo ciekawy. Pozwolił również doświadczyć pewnej różnicy w sposobie rozumienia i przezywania wiary przez Kościół Katolicki i Kościół Prawosławny.

Wykład ten był pierwszym z planowanego cyklu spotkań, mających na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat Pisma Świętego i jego analizy.  Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie planowane na przyszły semestr również dojdzie do skutku.