Wszystkiego najlepszego na Narodzenie Pańskie!

Kategoria: News, Życzenia 0

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. (J 3,16-21; BT4)

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki UKSW chce życzyć Wam wszystkim wszystkiego najlepszego na Uroczystość Narodzenia Pańskiego, na Święta.

 

Dążenia ku światłu, byśmy mogli je pokochać!
Wytrwałości w poszukiwaniu prawdy, w taki sposób, w jaki każdy z Nas, w szczerości swojego serca, potrafi!
Radości ze spełniania wymagań prawdy, codziennie, aż do końca życia!

(I dużo Pisma Świętego!)

Dobrych Świąt życzą
OpiekunZarząd i Członkowie KNDB