Wierzę w Syna Bożego – spotkania biblijne

Kategoria: News 0

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki razem z Parafią św. Wincentego a Paulo w Otwocku, począwszy od 12 lutego 2014 r. zaprasza na cykl 10 katechez biblijnych nawiązujących tematyką do hasła Roku Duszpasterskiego:

Wierzę w Syna Bożego

Spotkania w środy o godz. 19.00 w domu parafialnym.

Terminy i tytuły spotkań:

12.02.  Biblia – podręcznik wiary (Tomasz Twardziłowski)
26.02.  Jezus – Bóg i człowiek, będący spełnieniem starotestamentowych zapowiedzi o Mesjaszu (Natalia Radulska)
12.03.  Królestwo Boże w przypowieściach Ewangelii Mateusza (Tomasz Herbich)
26.03. Św. Marek – ewangelista Jezusa Chrystusa, Syna Bożego (Tomasz Twardziłowski)
09.04. W jakiego Jezusa wierzy św. Marek? (Anna Jagusiak)
23.04. Przylgnąć do Jezusa Chrystusa ? Ewangelia wg św. Łukasza (ks. Piotr Mazurek)
14.05. „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43b) – teologia zbawienia dzisiaj wg św. Łukasza (ks. Tomasz Borkowski)
28.05.  Jezus posłany przez Ojca i objawiający Ojca – tożsamość Jezusa w Ewangelii wg św. Jana (dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW)
11.06.  Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa w czwartej Ewangelii (Natalia Radulska)
18.06. W jakiego Jezusa wierzył św. Paweł? (ks. Krzysztof Grzemski)

DO POBRANIA:

Plakat