Fot. © Anna Kuśmirek

Warsztaty i rekolekcje w Wesołej

W dniach 9-11 marca 2015 r. prowadziliśmy Warsztaty Biblijne „Jestem dzieckiem Boga” towarzyszące Rekolekcjom Wielkopostnym w Parafii św. Brata Alberta w Warszawie Wesołej Zielonej. Zespołem kierował ks. Piotr. Tematem warsztatów było odkrywanie tożsamości dziecka Bożego poprzez spotkanie z Bogiem obecnym w Piśmie Świętym i działającym w Kościele poprzez sakramenty. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.