The Qumran Visualization Project (QVP)

Kategoria: News 0

QVP jest projektem, który zrodził się w 2005 roku. Pomysłodawcą był prof. William

Schniedewind, który chciał w jakiś sposób ubogacić prowadzone przez siebie

wykłady o Qumran i zwojach znad Morza Martwego. W ten sposób narodziła się idea

stworzenia narzędzia, za pomocą którego będzie można zilustrować życie codzienne

osady Khirbet Qumran. Obecnie z prof. Schniedewindem współpracują jeszcze Aaron

Burke oraz Robert Cargill.

Sami twórcy widzą dwie zasadnicze korzyści wypływające z tworzonego przez nich

projektu. Wizualizacja pomaga osobom, niebędącym archeologami, w lepszym

zrozumieniu osady w Qumran i sposobu jej funkcjonowania na co dzień. Możliwość

stosunkowo łatwego przemodelowania wizualizacji pozwala archeologom na

sprawdzanie swoich teorii. Projekt jest swego rodzaju poligonem doświadczalnym.

Na portalu można znaleźć grafiki, filmy, a także blog oraz listę najważniejszych

publikacji, dotyczących samej osady Khirbet Qumran, a także odnalezionych tam

zwojów.

 

 

Adres strony: http://www.virtualqumran.com/index.html

 

Autor: kl. Mateusz Nycz