Tegoroczne plany

Kategoria: Spotkanie Koła 0

26 października 2015 r. na WT UKSW przy ul. Dewajtis 5 odbyło się drugie spotkanie KNDB w tym roku akademickim. W spotkaniu uczestniczyła p. prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek oraz prawie wszyscy członkowie Koła. Głównym celem spotkania było omówienie bieżących spraw organizacyjnych związanych z zadaniami, które postawiliśmy przed sobą na najbliższe tygodnie.

Nasza uwaga skupiła się zwłaszcza na sprawach związanych z organizacją konferencji „Wokół antropologii Starego Testamentu”, która odbędzie się 26 listopada br. Omówiliśmy także kwestie dotyczące organizacji wystawy pt. „Śladami Apostoła Pawła, Barnaby, Marka Ewangelisty i Łazarza – wędrówki biblijne KNDB”, która będzie towarzyszyła Konferencji Naukowej „Ewangelia według św. Marka. Geneza – Interpretacja – Aktualizacja”, organizowanej przez Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW. Rozpoczęliśmy też rozmowy na temat kolejnego wyjazdu badawczego, który planujemy zorganizować w przyszłym roku z okazji X-lecia istnienia Koła Naukowego Doktorantów Biblistyki.

Więcej informacji na temat konferencji oraz wystawy podamy już niebawem, ale już teraz zapraszamy do udziału w tych przedsięwzięciach.