Spotkanie opłatkowe biblistów UKSW

Kategoria: News, Spotkanie Koła 0

Dnia 22 grudnia 2015 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe biblistów naszego Uniwersytetu zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Turystyki Krajów Biblijnych oraz Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki. Wzięli w nim udział wykładowcy, doktoranci i studenci związani z wyżej wymienionymi specjalnościami. Spośród nauczycieli akademickich swą obecnością zaszczycili nas m.in. ks. prof. Waldemar Chrostowski – dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych WT UKSW, ks. prof. Roman Bartnicki, ks. prof. Janusz Kręcidło, ks. prof. UKSW Bartosz Adamczewski, ks. dr Zbigniew Grochowski, ks. dr Mirosław Jasinski. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od odczytania fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, mówiącego o narodzeniu Pana Jezusa. Po czytaniu słowo wprowadzające oraz życzenia skierował do wszystkich zebranych ks. prof. Waldemar Chrostowski. W ten sposób, wprowadzeni w świąteczną atmosferę, dzieliliśmy się opłatkiem oraz składaliśmy sobie bożonarodzeniowe życzenia. Po życzeniach wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez obydwa Koła Naukowe, któremu towarzyszyły wesołe, serdeczne (i naukowe) rozmowy.