Spotkanie KNDB – 6 czerwca 2016 r.; NOWY STATUT KNDB

Kategoria: News, O nas 0

Dnia 6 czerwca br. miało miejsce ostatnie spotkanie naszego Koła w tym roku akademickim. Dokonaliśmy na nim podsumowania naszej całorocznej pracy oraz wyznaczyliśmy sobie cele, które chcielibyśmy osiągnąć w roku kolejnym. Dokonaliśmy też aktualizacji listy członków Koła, do którego należy obecnie 17 osób.

Jednym z głównych punktów spotkania był wybór Zarządu KNDB na rok akademicki 2016/2017. W głosowaniu brało udział trzynastu z siedemnastu członków Koła, głosy można było oddać zarówno osobiście jak i korespondencyjnie. Wszystkie z oddanych głosów były oddane ważnie. Po przeliczeniu głosów konieczne było głosowanie uzupełniające, ponieważ dwoje kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów. Ostateczne wyniki głosowania były następujące:

Katarzyna Kozera – Prezes

Mateusz Krawczyk – Sekretarz

Mateusz Nycz – Skarbnik

Podczas spotkania odczytaliśmy uroczyście nasz Statut, który w tym roku, z racji X-lecia KNDB doczekał się nowelizacji. W obecnym brzmieniu jest dostępny pod poniższym linkiem: http://knsb.uksw.edu.pl/o-nas/ oraz tu: STATUT KNDB_2016.06.06.

 

 

Autorka: Katarzyna Kozera