Skrócenie adresu strony Koła

Kategoria: News 0

Koło Naukowe Studentów Biblistyki 4 marca 2014 r. skierowało do Centrum Systemów Informatycznych UKSW prośbę o skrócenie domeny internetowej z dotychczasowego adresu www.knsb.uksw.edu.pl na następujący:

www.knsb.uksw.edu.pl

Z domeny zostało wycięte wt., przez co nowy adres stał się krótszy i zgrabniejszy. Chcieliśmy tym samym ułatwić dostęp do strony Koła, kierowani pragnieniem promowania inicjatyw związanych z naszą działalnością oraz upowszechnianiem wiedzy biblijnej.

Aktualizacja adresu strony powinna nastąpić w przeciągu miesiąca. Obecnie trwa finalizacja prac. W okresie przejściowym osoby wchodzące na naszą stronę przez stary adres zostaną automatycznie przekierowane na nową domenę.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tego faktu, aktualizację swoich wykazów oraz przekazanie powyższej informacji jak najszerszemu gronu.