Publikacja w Miejscach Świętych

Kategoria: Media 0

Dzięki uprzejmości redakcji Miejsc Świętych oraz ks. dyrektora R. Tkacza członkowie naszego koła mieli możliwość, po powrocie z Turcji, ponownego przeżycia fascynującej przygody z Apostołem, tym razem głównie z jego pismami. Zaowocowała ona artykułami wydanymi w styczniowym numerze tego miesięcznika. Poszczególne artykuły dotyczą kolejnych listów Apostoła. Dało nam to możliwość ponownego odkrywania przesłania Apostoła i jego relacji z poszczególnymi gminami.

 

W ten oto sposób powstały następujące artykuły:

 

Pozdrowienie ręką moją – dr. A. Kuśmirek

Łaska wam i pokój (list do Rzymian) – Daria Wangler

Świątynia Boga (listy do Koryntian) – Mariola Serafin

Biegliście tak wspaniale! (list do Galatów) – Anna Kot

Do wiernych w Chrystusie Jezusie (list do Efezjan) – Iwona ZIelonka

Nosze was wszystkich w sercu (list do Filipian) – Magda Hermanowicz

Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie (list do Kolosan) – Ilona Matyka

Radość i dziękczynienie (listy do Tesaloniczan) – Ela Sulewska

Do umiłowanego dziecka (listy do Tymoteusza) – Agata Popkowska

Unikaj głupich dociekań (list do Tytusa) – Tomasz Herbich

Przyjmij go do domu (list do Filemona) – Tomasz Twardziłowski

Trwajmy w wyznawaniu wiary (list do Hebrajczyków) – Jola Wójcik

oraz: Wizerunek Apostoła – Justyna Doniza.

 

Autorom gartulujemy, tym bardziej, że dla części z nas to pierwsza publikacja, i życzymy powodzenia. Zaś wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę: www.ms.ecclesia.org.pl