Prelekcje w szkole

Kategoria: News 0

Członkowie naszego Koła zostali zaproszeni na prelekcję do zespołu szkół im. St. Wysockiego w Warszawie, gdzie odbyły się trzy wykłady związane tematycznie z Izraelem. Aby ułatwić uczniom odbiór zostały one oparte o prezentacje multimedialne. W tematykę wprowadzał wykład „Izrael wczoraj i dziś” (Anna Kot). W jego ramach uczniowie zostali krótko zapoznani z geografią tego terenu oraz wybranymi miejscami świętymi i historycznymi a także ze współczesnymi mieszkańcami, specyfiką powstania państwa Izrael oraz jego osiągnięciami. Następnie kolejny wykład umożliwił im zapoznanie się z odkryciami w Qumran i ich znaczeniem dla badań nad Nowym Testamencie (Paula Prażmowska).  Całość zakończyła zaś krótka prelekcja ” Strefa Gazy – podłoże konfliktu” (Anna Kot), wprowadzająca maturzystów w to złożone zagadnienie.

Dla obu prowadzących, poza możliwością podzielenia się swoją wiedzą, było to ciekawe i rozwijające doświadczenie publicznego wystąpienia oraz pracy z uczniami.