Pożar przy Kościele Rozmnożenia Chleba i Ryb

Kategoria: News 0

W nocy z 17 na 18 czerwca 2015 r. na skutek podpalenia, poważnym uszkodzeniom uległ klasztor przy Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabgha nad Jeziorem Galilejskim. Podpalacze pozostawili na ścianie hebrajski napis krytykujący „czczenie fałszywych bogów”. Poszukiwania sprawców trwają.

Obecną świątynię zbudowano w latach 80 XX w. (konsekracja w 1982 r.). na fundamentach wcześniejszych zabudowań bizantyjskich z IV i V w. Pozostałości antycznych mozaik i elementów architektonicznych zostały dobrze wyeksponowane w strukturze współczesnej budowli. W 2002 r. poświęcono nowy klasztor benedyktyński, w skład którego wchodzi kościół. Kompleks jest własnością niemieckiego Stowarzyszenia Ziemi Świętej, któremu przewodniczy metropolita Kolonii.

Według tradycji Jezus dokonał tu cudownego rozmnożeni pięciu chlebów i dwóch ryb, by nakarmić nimi tłumy. Wydarzenie to zostało przekazane w Ewangeliach: Mt 14,13-21; Mk 6,32-44; Łk 9,12-17; J 6,1-15.

Nieopodal znajdują się: Góra Błogosławieństw, a na niej Kościół Kazania na Górze (por. Mt 5-7) oraz Kościół Prymatu (por. J 21,1-15).

 

Niedaleko (od Kafarnaum) widoczne są kamienne schody, po których Pan stąpał. Tu także znajduje się łąka, pokryta obficie trawą, na której rosną liczne palmy. Obok jest siedem źródeł, z których każde tryska obficie wodą. To na tej łące Pan nasycił lud pięcioma chlebami i dwiema rybami. W samej rzeczy głaz, na którym Pan położył chleb, został przekształcony w ołtarz. Z głazu tego pielgrzymi biorą kawałki, których używają potem z dobrym skutkiem we wszystkich potrzebach. Koło murów tego kościoła przechodzi droga, na której Mateusz siedział przy cle. Potem na pobliskiej górze znajduje się grota, ponad którą Pan wygłosił błogosławieństwa.

 

Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych 

 

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki odwiedziło Tabghę podczas wyjazdu naukowo-badawczego do Izraela „Znaczenie geografii i topografii Izraela w egzegezie Starego i Nowego Testamentu” (23 czerwca ‒ 4 lipca 2014 r.).