Pamięci Ks. Rektora prof. R. Rumianka

Kategoria: News 0

Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana (Rz 14, 7-8)

 

10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, zginął

ks. prof. dr hab. Ryszard RUMIANEK

J. M. Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biblista

 

Z bólem serca, trwając na modlitwie w obliczu tajemnicy życia, które zmienia się, ale nie kończy, powtarzamy za Hiobem: Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! (Hi 1, 20b)

Koło Naukowe Studentów Biblistyki UKSW