Opłatek biblistów 2014

16 grudnia 2014 r., w ostatni przed świętami wtorek wykładów z biblistyki, o godzinie 13.15 w sali 052, na Wydziale Teologicznym UKSW odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe biblistów.

Zorganizowały je Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki oraz Koło Naukowe Studentów Turystyki Krajów Biblijnych.

Zaproszenia na spotkanie zostały wręczone wykładowcom biblistyki oraz kierunku turystyka krajów biblijnych. Zaproszeni zostali również doktoranci i studenci. Spotkanie miało charakter otwarty, wzięło w nim udział około pięćdziesięciu uczestników. Mimo tak dużej liczby, nie jedno a wiele miejsc do końca spotkania pozostało wolnymi.

Spośród wykładowców, swoją obecnością zaszczycili nas: ks. prof. Waldemar Chrostowski, ks. prof. Roman Bartnicki, ks. prof. Krzysztof Bardski, ks. prof. UKSW Bartosz Adamczewski, dr Barbara Strzałkowska, ks. dr Zbigniew Grochowski, ks. dr Mirosław Mejzner.

Spotkanie rozpoczęła solowa gra na skrzypcach kolędy „Bóg się rodzi”, do której stopniowo dołączały głosy uczestników. Następnie zabrzmiały słowa Ewangelii Mateusza o narodzinach Jezusa.

Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych, ks. prof. Waldemar Chrostowski, w swoim przemówieniu poprzedzającym życzenia bożonarodzeniowe, zwrócił uwagę na istotne wydarzenia roku 2014 w dziedzinie nauk biblijnych. Z kolei ks. prof. Roman Bartnicki złożył przedmówcy gratulacje z okazji wręczenia Nagrody Ratzingera.

Po tradycyjnych życzeniach składanych przy dzieleniu się opłatkiem, miały miejsce poczęstunek, serdeczne rozmowy oraz śpiew kolęd.

 

 

Fot. © Anna Jagusiak 2014