Obradują bibliści polscy

W Toruniu od 22 do 24 września 2015 r. odbywa się zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Spotkanie biblistów otworzy XII Walne Zebranie SBP, 22 września 2015 r. (wtorek) o godz. 19.00 w gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przy ul. Droga Starotoruńska 3. Po nim nastąpi 53. Sympozjum Biblistów Polskich, także w tym miejscu, w dniach 23-24 września 2015 r. Poniżej plan zjazdu.

 

Plan XII Walnego Zebrania SBP
oraz 53. Sympozjum Biblistów Polskich (Toruń, 22-24 września 2015) 

DZIEŃ 1 (22 września):
18.00 – Wspólna kolacja w gmachu WSKSiM w Toruniu
19.00 – Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich
DZIEŃ 2 (23 września):
7.30 – Msza święta
8.45 – Śniadanie
9.30 – Otwarcie Sympozjum Biblistów Polskich

 

9.45 – I sesja:

  1. Klemens Stock SJ, PIB Rzym, “Ispirazione e verità della Bibbia”.

Ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, PWT Wrocław, „Znaczenie Biblii Tysiąclecia dla kultury biblijnej w Polsce”

Ks. Zbigniew Rembisz SAC, Dyrektor Pallotinum, „Edycja Biblii Tysiąclecia – historia i perspektywy”.

11.00. Kawa/herbata.

 

11.15 II sesja:

Ks. Jacek Nowak SAC, „Biblia Tysiąclecia w liturgii”.

Dr hab. Grzegorz Kubski, UAM Poznań, „Tyniecki przekład Ewangelii wobec koniunktur kultury religijnej”.

12.15 –  dyskusja

12.30 – Komunikaty wydawnicze. Oferta książek i wydawnictw biblijnych
13.00 – Wspólna fotografia pamiątkowa i obiad
14.00 – Czas wolny,  zwiedzanie

16.00 – Kawa/herbata

 

16.30 – III Sesja:

Ks. dr Adam Węgrzyn SDB, „Kim jest ten, który i grzechy odpuszcza?. Analiza narracyjna Łk 7,36-50”.

Ks dr hab. Stanisław Wronka, UPJP II Kraków, „Pozycja kobiety w małżeństwie w świetle tablic domowych Nowego Testamentu (Kol 3,18; Ef 5,21-33; 1 P 3,1-6; Tt 2,5)”.

Ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, UAM Poznań, „Uosobiona Mądrość w Sophia Salomonos”

dyskusja

18.30 – Kolacja i spotkanie towarzyskie

 

DZIEŃ 3 (24 września):
7.30 – Msza święta
8.45 – Śniadanie

9.30 – IV Sesja:

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, UKSW Warszawa, „Problem historyczności Księgi Jonasza: ‘kompozycja wyobrażona’?”.

Ks. dr Mariusz Szmajdziński, „Dzień Pański w nauczaniu Dwunastu Proroków”.

10.30 – dyskusja
10.45 Kawa/herbata

 

11.15 – V Sesja:
Referat

Dr hab. Krzysztof Mielcarek, KUL Lublin, „Ewangelie dzieciństwa. Między Scyllą faktografii i Charybdą mitu”.

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, UJ Kraków, „Dzieje a początki Kościoła: wokół problemu datacji dzieła Łukasza”.

DYSKUSJA
12.30 – Wolne wnioski. Miejsce i termin 54. Sympozjum Biblistów Polskich
13.00 – Wspólny obiad na zakończenie 53. Sympozjum Biblistów Polskich

 

 

Czytaj więcej: http://sbp.net.pl/sympozja.html#2015