Nowy Zarząd Koła

Kategoria: News 0

4. czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie Koła, na którym podjęto kilka istotnych dla jego działalności decyzji, które owocować będą w roku akademickim 2013/2014.

Walne Zgromadzenie, zgodnie ze Statutem, zwykłą większością głosów, wybrało nowy Zarząd Koła w następującym składzie:

Przewodniczący – ks. Piotr Mazurek

Sekretarz – Tomasz Herbich

Skarbnik – Natalia Radulska

 

Nulla dies sine linea! (Apelles)