© Fot. Anna Kuśmirek 2015

Noworoczne spotkanie Koła

4 stycznia 2015 r. w Warszawie Wesołej – Zielonej odbyło się tradycyjne spotkanie wyjazdowe Koła Biblistów.Uczestniczyli w nim: opiekun Koła – prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek oraz członkowie: ks. Tomasz Borkowski, Magdalena Bugajewska, Jolanta Czarzasta, ks. Krzysztof Grzemski, Anna Jagusiak, ks. Piotr Mazurek, Natalia Radulska, Ewa Skóra i Tomasz Twardziłowski.

Celem spotkania było podsumowanie zeszłorocznej działalności Koła oraz przedstawienie planowanych inicjatyw na rok 2015. Do niewątpliwych osiągnięć Koła w roku 2014 należą m.in.: wyjazd naukowo-badawczy do Izraela, organizacja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wokół profetyzmu” na UKSW, gdzie mieliśmy przyjemność gościć prelegentów z różnych ośrodków naukowych, także przygotowanie i przeprowadzenie Spotkań Biblijnych w Otwocku, które tematyką nawiązywały do hasła Roku Duszpasterskiego 2014 „Wierzę w Syna Bożego” oraz szerzenie działalności publikacyjnej na stronie internetowej KNDB.

Na spotkaniu w Wesołej zostały też omówione sprawy bieżące, takie jak: projekt „Od Dan do Beer-Szewy”, który w zamyśle ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy na temat topografii, historii, archeologii i teologii biblijnych miejsc świętych. Ponadto podczas spotkania została poruszona kwestia planowanej działalności publikacyjnej Koła oraz sprawy związane z rozbudową strony internetowej Koła.

Wśród inicjatyw na rok 2015 przewidujemy: organizację Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wokół Antropologii Starego Testamentu” oraz przygotowanie wystawy pt. „Natura w Biblii” na UKSW.

W dniach 20-22 lutego zrealizujemy wyjazd naukowo-badawczy do Krakowa. Jego celem będzie poznanie judaików w Kazimierzu oraz poglębienie wiedzy z historii i bliblistyki.

Podczas pobytu w Krakowie odbędziemy robocze spotkanie z twórcami portalu Orygenes+.  Przewidujemy, że to spotkanie zacieśni naszą współpracę oraz stanie się okazją do wymiany doświadczeń i opracowania nowych pomysłów.

Nie zabraknie też czasu, by zwiedzić główne zabytki tego urokliwego miasta.

 

Oprac. Anna Jagusiak