Noworoczne spotkanie KNDB

Kategoria: News, Spotkanie Koła 0

Dnia 7 stycznia 2016 r. o godz. 13.00 odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Koła. Na spotkaniu obecna była p. prof. Anna Kuśmirek, a także Jolanta Czarzasta, Justyna Słowińska, Zofia Macios, Anna Jagusiak, Magdalena Bugajewska, Teresa Konysz, Katarzyna Kozera, ks. Maciej Jaszczołt, ks. Mateusz Nycz oraz ks. Tomasz Borkowski.
Na spotkaniu omówiliśmy kwestie dotyczące inicjatyw zaplanowanych przez członków Koła na 2016 r. Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia zmian w Statucie Koła, nad którymi pracujemy już od kilku tygodni. Wszyscy członkowie Koła mieli możliwość zaproponowania zmian, jakie ich zdaniem należałoby wprowadzić do istniejącego Statutu. Po zebraniu i spisaniu tych sugestii przez Sekretarza Koła jego Przewodnicząca – Anna Jagusiak przedstawiła je uczestnikom spotkania. Niektóre punkty zostały poddane pod dyskusję, która zaowocowała wstępną propozycją brzmienia nowego Statutu.
Następnym punktem naszego spotkania było ustalenie planu działania w związku ze zbliżającymi się rekolekcjami i warsztatami biblijnymi, w których organizację i prowadzenie jesteśmy zaangażowani. Wyznaczyliśmy także osoby, które będą reprezentowały nasze Koło w kolejnej edycji Skołowanego Weekendu, który odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia br.
Na spotkaniu poruszyliśmy także temat przygotowywanych przez członków Koła publikacji, także pokonferencyjnych. W porozumieniu z Opiekunem Koła zostały ustalone terminy, w których planujemy zamknąć poszczególne projekty. Ponadto dyskutowaliśmy o przyszłości naszej strony internetowej, forum Koła i facebooka oraz o tym, jak możemy usprawnić zamieszczanie na nich nowych treści.
Punktem kulminacyjnym spotkania była debata nad jubileuszowym wyjazdem naszego Koła do Berlina, przypadającym na przełom kwietnia i maja br., zbiegającym się z X-leciem istnienia KNDB. Ustaliliśmy wstępną listę uczestników wyjazdu oraz jego plan. Rozpoczęliśmy także rozmowy na temat wakacyjnego wyjazdu do Grecji.
Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy zostali zachęceni przez Panią Profesor Annę Kuśmirek do zastanowienia nad kolejnymi inicjatywami, których moglibyśmy się podjąć. Najważniejszą z nich jest zaplanowanie kolejnej konferencji biblijnej na kolejny rok akademicki.
Nowy Rok zaczął się więc dla nas bardzo intensywnie i owocnie, zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy zamieszczać relacje z tych inicjatyw.