Nowi członkowie mile widziani

Kategoria: Spotkanie Koła 0

5 października 2015 r. na Wydziale Teologicznym w sali 118 w kampusie głównym UKSW przy ul. Dewajtis 5 odbyło się pierwsze spotkanie KNDB w nowym roku akademickim. Uczestniczyli w nim: opiekun Koła – prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek, oraz jego członkowie: Anna Jagusiak, Jolanta Czarzasta, Katarzyna Kozera, Mateusz Krawczyk, Tomasz Twardziłowski. Obecni byli także nowi uczestnicy studiów doktoranckich z biblistyki. Pani Profesor Anna Kuśmirek oraz przewodnicząca KNDB Anna Jagusiak zaznajomiły nowych doktorantów z historią i podstawowymi założeniami działalności Koła, a także z naszymi największymi osiągnięciami naukowymi.

Celem spotkania było dokonanie podsumowania działalności Koła w ubiegłym roku akademickim. Do naszych sukcesów należą m.in. organizacja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wokół profetyzmu”, organizacja Warsztatów Biblijnych towarzyszących rekolekcjom wielkopostnym w Warszawie-Wesołej oraz Otwocku, wyjazdy badawcze do Krakowa i Płocka. Zorganizowaliśmy także wystawę wspominającą wyjazd Koła do Izraela, a także wystawę towarzyszącą konferencji naukowej „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Inicjatywą wymagającą niewątpliwie największych nakładów była organizacja wyjazdu naukowo-badawczego na Cypr w dniach od 6 do 15 września 2015 r.

Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy organizacyjne Koła, a także cele, które chcielibyśmy zrealizować w roku akademickim 2015/2016. Należy do nich organizacja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wokół Antropologii Starego Testamentu” oraz zorganizowanie wystawy towarzyszącej Konferencji Naukowej INB „Ewangelia według św. Marka – Geneza – Interpretacja – Aktualizacja” na Wydziale Teologicznym UKSW. Planujemy też zwiększyć liczbę publikacji na stronie internetowej Koła.

Na spotkaniu zachęcaliśmy także najmłodszych doktorantów do dołączenia i aktywnego uczestnictwa w pracach Koła. Przedstawiliśmy im założenia naszego statutu, zwłaszcza w zakresie przyjmowania nowych członków.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie KNDB odbędzie się już w znacznie poszerzonym składzie.