Nasz własny „Tydzień Biblijny”…

Ubiegły tydzień był dla naszego Koła czasem obfitującym w wiele różnorodnych wydarzeń związanych z Pismem Świętym. W poniedziałek 23 listopada przygotowaliśmy wystawę pt. „Śladami Apostoła Pawła, Barnaby, Marka Ewangelisty i Łazarza – wędrówki biblijne KNDB”, a efekty naszej pracy wciąż można obejrzeć. (Wystawa jest usytuowana przed Aulą Jana Pawła II, przy ul. Dewajtis 5). Dzień później, we wtorek 24 listopada na naszym Wydziale miała miejsce Konferencja Naukowa Ewangelia według św. Marka. Geneza – Interpretacja – Aktualizacja (relacja w poprzednim wpisie). Natomiast we czwartek 28 listopada odbyła się długo przez nas przygotowywana i wyczekiwana Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wokół antropologii biblijnej”, organizowana przez nasze Koło. W trakcie jej trwania wysłuchaliśmy dziesięciu referatów przygotowanych przez przedstawicieli różnych ośrodków naukowych z całego kraju.

Konferencja składała się z trzech sesji. Podczas pierwszej z nich, po słowie wprowadzającym prof. UKSW dr hab. Anny Kuśmirek miały miejsce trzy wystąpienia. W pierwszym ks. dr Krzysztof Siwek mówił o znaczeniu i użyciu leksemów kelāyot i lēb w Septuagincie. Drugi referat, który wygłosiła mgr Ewa Skóra, dotyczył człowieka jako stworzonego przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Wystąpieniem zamykającym tę sesję konferencji był referat poświęcony sposobom ozdabiania ciała w Starym Testamencie oraz znaczeniu tych czynności, wygłoszony przez mgr Katarzynę Kozerę.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na drugą sesję konferencji. Mgr lic. Tomasz Jaremko wygłosił referat na temat użycia greckiego rzeczownika βροτός w kontekście określania ludzkiego ciała w greckim tekście Księgi Hioba. Z kolei mgr Alexander Farutin w swym wystąpieniu opowiedział słuchaczom o uczuciowej symbolice wnętrzności w Starym Testamencie. Zwieńczeniem drugiej sesji był referat dr Moniki Czekanowskiej-Gutman, która opowiedziała o obrazie kobiecej cielesności na przykładzie oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami z perspektywy artystów końca XIX wieku.

Ostatnia sesja naszej konferencji składała się z czterech wystąpień. Pierwszym był referat ks. dra Marka Bednarskiego, który mówił o traktowaniu ludzkich szczątków przez Jozjasza w świetle religijnych praktyk babilońskich oraz asyryjskich działań wojennych. Kolejnym wystąpieniem był referat mgr Karoliny Olszewskiej, a dotyczył on postrzegania ciała w Księdze Koheleta. Jako następny wystąpił mgr Mateusz Krawczyk, a uczestnikom Konferencji opowiedział o paradoksie czystości w Mdr 7,22-28. Ostatnią prelegentką tej sesji była mgr Justyna Słowińska. Jej wystąpienie dotyczyło oryginalności biblijnej koncepcji seksualności na tle pogańskich kultów kananejskich.

Po zakończeniu każdej sesji słuchacze mieli możliwość zadawania pytań prelegentom i, ku naszej uciesze, chętnie z tej możliwość korzystali. Naszą radość spotęgowały także słowa p. prof. Anny Kuśmirek, która zauważyła, że Konferencja posiadała wysoki poziom merytoryczny. Takie słowa dla naszego Koła Naukowego, jak również dla wszystkich prelegentów są z pewnością najlepszą motywacją do dalszej pracy.