Nagroda Ratzingera wręczona biblistom

Kategoria: News 0

22 listopada 2014 r. w Sali Konsystorza Pałacu Apostolskiego w Watykanie, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Ratzingera. W czwartej edycji nagrodę otrzymało dwoje biblistów: ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych, Wydział Teologiczny UKSW oraz prof. Anne-Marie Pelletier (Francja).
Fundacja Watykańska Józefa Ratzingera-Benedykta XVI doceniła zasługi polskiego biblisty w szerzeniu znajomości Pisma Świętego poprzez działalność dydaktyczną, duszpasterską i pielgrzymkową, a także zaangażowanie w dialog katolicko-żydowski oraz polsko-żydowski.
Z powodu licznych obowiązków tego dnia, papież Franciszek zrezygnował z udziału w uroczystości. Zastępował go kard. Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary i kurator serii Opera Omnia Józefa Ratzingera-Benedykta XVI. Sylwetki laureatów przedstawił natomiast kard. Camillo Ruini, przewodniczący Komitetu Naukowego Fundacji Watykańskiej Józefa Ratzingera-Benedykta XVI.
Nagrodę wręczono po raz pierwszy w 2010 r., kiedy to Fundacja rozpoczęła swoją działalność. Tegoroczne nominacje ogłoszono 17 czerwca 2014 r.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony Fundacji Ratzingera