Fot. © Anna Kuśmirek

Nadchodzi nowe…

Kategoria: News, O nas 0

6 czerwca 2015 r. Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki organizuje wyjazd badawczy do Płocka. W programie wizyta w Muzeum Diecezjalnym, gdzie przechowywana jest Biblia Płocka ‒ manuskrypt pochodzący z I poł. XII w. Proste w formie dębowe okładki obciągnięte białą skórą i pozbawione ozdób skrywają 270 kart z tekstem Wulgaty. Niekompletny kodeks rozpoczyna Księga Izajasza. Inne zabytki to Ewangelii według św. Marka oraz Perykopy Ewangeliczne z XII w. (ich krytyczne wydanie w ramach grantu NCN opracowuje ks. prof. UKSW dr hab. Leszek Misiarczyk z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych).

Na 6 czerwca, podczas wyjazdu zostały zarządzone wybory nowego zarządu. Dotychczasowy przewodniczący KNDB, ks. Piotr Mazurek nie będzie ubiegał się o reelekcję. Zgodnie z obowiązującym Statutem, § 28, zarząd jest wybierany podczas walnego zgromadzenia, które podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, sekretarz i skarbnik. Ich kompetencje reguluje Rozdział IV Statutu „Władze Koła”, § 22-25.