źródło: http://uqactualite.uqac.ca/wp-content/uploads/2012/03/LiJFFjaHxeawMv9x.jpg

Ks. prof. Marc Girard na UKSW – relacja ze spotkania

Kategoria: News 0

 

W drodze na jesienne dni biblijne na KUL zatrzymał się na naszej uczelni ks. prof. Marc Girard, emerytowany profesor egzegezy Pisma Świętego z kanadyjskiego L’université du Québec à Chicoutimi.

17 października o godz. 15.00 spotkał się ze studentami i pracownikami Instytutu Biblijnego naszego Wydziału. Ks. prof. Janusz Kręcidło MS przedstawił w kilku słowach tego wyjątkowego Gościa. Dowiedzieliśmy się o nie tylko o jego zainteresowaniach naukowych, ale także o wielu monumentalnych dziełach, których jest autorem. „Komentarz do Księgi Psalmów” (Les Psaumes, miroir de la vie de pauvres), „Symbole w Biblii” (Symboles bibliques langage universel pour théologie deux testaments ancrée dans les sciences humaines) to tylko niektóre z długiej listy pozycji, które na stałe weszły do kanonu podręczników i publikacji, niezbędnych w poznawaniu Pisma Świętego.

Następnie ks. prof. Girard wygłosił wykład o symbolach, jakie odnajdujemy w Ewangelii według św. Jana. W bardzo oryginalny i świeży sposób pokazał, jak można odczytywać symbolikę opowiadania o weselu w Kanie Galilejskiej, o spotkaniu z Nikodemem i rozmowie Jezusa z Samarytanką. Wspomniał ponadto, że przedłożone zagadnienia są jego najnowszymi odkryciami, i dokładnie wyjaśnione zostały w wydawanej właśnie w Paryżu monografii poświęconej symbolice Ewangelii według św. Jana. Z wielkim podziwem można było wysłuchać tego wykładu, prowadzonego w bardzo przejrzysty sposób. Prof. Girard pokazał, że warto przyglądać się często nawet pomijanym szczegółom, aby nie utracić przesłania zawartego w tekście i móc w pełni zrozumieć teologię opisywanego fragmentu.

Dodatkowo warto podkreślić, że wstęp do swojego wykładu oraz wszystkie biblijne cytaty, wypowiadane w trakcie wystąpienia, Ksiądz Profesor (ku zaskoczeniu wszystkich) przeczytał płynnie w języku polskim, co spotkało się z wyjątkowym uznaniem słuchaczy.

Po prelekcji przyszedł czas na zadawanie pytań. Dotyczyły one nie tylko zagadnień poruszanych w usłyszanym wcześniej wykładzie, ale były także związane z bogatym doświadczeniem, którym Ksiądz Profesor dzielił się z nieukrywaną radością. Dowiedzieliśmy się o zaangażowaniu w prace Papieskiej Komisji Biblijnej, o corocznych spotkaniach komisji z Janem Pawłem II, oraz o owocnej, pięknej współpracy z przewodniczącym tej komisji, kard. Ratzingerem, ówczesnym prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

Było to bardzo cenne spotkanie, jak zwykle niestety w takich sytuacjach zdecydowanie za krótkie, pozostawiające wiele oczekiwań, ale też nadziei na przyszłość. Pocieszeniem może być możliwość spotkania się z Księdzem Profesorem podczas jesiennych dni biblijnych, na KUL.

 

 

autor: Ks. Maciej Jaszczołt