Konferencja „Wokół sprawiedliwości w Biblii” już za nami

1 grudnia na Wydziale Teologicznym UKSW miała miejsce konferencja naukowa organizowana przez nasze Koło. W tym roku doktoranci z naszej i innych uczelni (ChAT, PWT we Wrocławiu, UPJPII, UW) pochylali się nad tematem sprawiedliwości w Biblii.

Wygłoszone referaty obejmowały swoimi ramami zarówno Stary jak i Nowy Testament. Wystąpienia dotyczyły całych
ksiąg biblijnych, np. referat ks. mgr. Mateusza Nycza o sprawiedliwości w 1 Księdze Machabejskiej czy p. mgr Joanny Mielczarek pytający o sprawiedliwość Boga w Księdze Hioba, fragmentów pism, a nawet pojedynczych wersetów, czego przykładem była praca p. mgr lic. Katarzyny Kozery. Inaugurująca konferencję prelekcja pastora Grzegorza Boboryka z ChAT stanowiła ogólny wgląd w pojęcie sprawiedliwości w ST, co pozwoliło na położenie solidnych fundamentów pod dalsze rozważania nad tematem konferencji. Z kolei ostatni referat stanowił odpowiedź na interdyscyplinarny charakter spotkań organizowanych co roku przez nasze Koło. Referat p. mgr. Anna Krawczyk wykroczył poza ścisłe ramy tekstów Pisma Świętego w stronę interdyscyplinarności i sztuk plastycznych – prelegentka przedstawiła słuchaczom freski z kościoła św. Ludwika w Monachium, freski służące ukazaniu idei sprawiedliwości w przedstawieniu sądu ostatecznego.

Konferencja stała się dla wszystkich jej słuchaczy – studentów, doktorantów, ale również profesorów – okazją do wymiany opinii, a dla prelegentów – konfrontacji własnych badań z krytyką i pytaniami innych biblistów.
Już teraz, sprzątając po tegorocznej konferencji, zapraszamy serdecznie na kolejną, którą nasze Koło z pewnością zorganizuje już przyszłej jesieni, na początku kolejnego roku akademickiego.

temida