Konferencja naukowa „WOKÓŁ ŚMIERCI W BIBLII”

Kategoria: Konferencja naukowa 0

Koło Naukowe Studentów Biblistyki zaprasza na konfernecję naukową, która odbędzie się dnia 23 marca 2010 r. na UKSW. Poniżej zamieszczamy plan:

 

Koło Naukowe Studentów Biblistyki UKSW

Konferencja naukowa

„Wokół śmierci w Biblii. Egzegeza – Archeologia – Recepcja”

10:00-10:30: otwarcie konferencji i wprowadzenie filologiczne (dr Anna Kuśmirek, opiekun KNSB UKSW)

10:30-11:00 – Cezary Baka (Instytut Archeologii UW), Miejsca przebywania zmarłych w myśli starożytnego Egiptu

11:00-11:30 – Paula Prażmowska (Wydział Teologiczny UKSW), Rozumienie życia po śmierci w Dn 12,2-3 i w innych apokaliptycznych pismach z tej epoki oraz wcześniejsza tradycja biblijna

11:30-12:00 – mgr Anna Gębalska (Wydział Teologiczny UKSW), Starotestamentalne źródła kary śmierci (rola, cele) a stanowisko Kościoła katolickiego

12:00-12:30 – przerwa

12:30-13:00 – Przemysław Mączewski (Wydział Teologiczny UKSW), Śmierć w kulturze ludów Półwyspu Arabskiego w czasach Jezusa

13:00-13:30 – Tomasz Herbich (Wydział Teologiczny UKSW), Śmierć Jezusa w mowach z Dziejów Apostolskich

13:30-14:00 – mgr Agata Popkowska (Wydział Teologiczny UKSW), Motywy śmierci w Średniowieczu

14:00-14:30 – mgr Kinga Kowza (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW), Motyw ukrzyżowania Chrystusa w malarstwie włoskim

14:30-15:00 – panel dyskusyjny z udziałem uczestników konferencji

15:00 – podsumowanie i zakończenie