Fot. © Anna Kuśmirek

Sympozjum Biblijne KUL – Rola kobiet w historii zbawienia

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na Wiosenne Sympozjum Biblijne „Niewiastę dzielną któż znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w historii zbawienia”, które odbędzie się 24 marca 2015 r. (wtorek) w Collegium Joannis Pauli II, aula C-1031,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego będą reprezentować:

  • prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek, „Rut jako ’ešet hayil („niewiasta mężna”)”
  • dr Barbara Strzałkowska, „Gomer – problematyczna żona czyli obraz Izraela w historii zbawienia”

 

Program konferencji:

Wiosenne Sympozjum Biblijne „Niewiastę dzielną któż znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w historii zbawienia” - program