Konferencja o Ewangelii wg św. Łukasza już za nami

15 listopada na Wydziale Teologicznym UKSW oczy i uszy wszystkich biblistów wrócone były w stronę Ewangelii wg św. Łukasza. Zarówno wykładowcy naszej uczelni, zaproszeni goście, jak i studenci i doktoranci, którym Biblia jest bliska, poświęcili swój czas i uwagę konferencji organizowanej przez Instytut Nauk Biblijnych: “Ewangelia wg św. Łukasza. Geneza – interpretacja – aktualizacja”.
received_331832980529687

 

Konferencja, złożona z dwóch sesji, trwała od 10.00 do 13.30 i objęła swoim programem referaty ośmiu prelegentów: ks. prof. UKSW dra hab. Andrzeja Najdy, ks. prof. KULJPII dra hab. Stefana Szymika, ks. dra hab. Stanisława Witkowskiego MS (UPJPII), prof. KULJPII dra hab. Krzysztofa Mielcarka, ks. prof. dra hab. Franciszka Mickiewicza SAC (UKSW), ks. prof. UKSW dra hab. Bartosza Adamczewskiego, ks. dra Adama Dynaka (Instytut Teologiczny św. Tomasza w Pińsku) oraz o. dra hab. Waldemara Linke.

Referaty dotyczyły szerokiego zakresu tematów — od kwestii obrazu życia społecznego przedstawionego w trzeciej ewangelii, przez powiązania intertekstualne Ewangelii wg św. Łukasza z innymi księgami Pisma Świętego (tradycja Janowa czy List do Galatów), aż do szczegółowej egezegezy fragmentów dzieła Łukasza z wybranej perspektywy, nierzadko filologicznej (proroctwo Symeona — Łk 2, 29-34; uzdrowienie opętanego chłopca — Łk 9,37-43a; Marta i Maria — Łk 10,38-42; fragmentu Łk 17, 7-10; wreszcie Łk 22,28 i 44).
Dla prelegentów konferencja była okazją do konfrontacji własnych badań z opinią i myślą innych biblistów; dla słuchaczy poszerzeniem wiedzy oraz impulsem do dalszego zgłębiania trzeciej ewangelii.

 

received_331880263858292

 
Mamy nadzieję, że to nie ostatnia konferencja, w której KNDB może uczestniczyć w charakterze słuchaczy, jak również służyć pomocą w organizacji.