Konferencja Naukowa „Wokół Zmartwychwstania”

Kategoria: Konferencja naukowa 0

Zapraszamy na Konferencję Naukową „Wokół Zmartwychwstania”, która odbędzie się 9.04.2013 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5 w sali 313. początek o godzinie 10:00. Słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki.

Plan konferencji:

10:00 Rozpoczęcie Konferencji i słowo wstępne – ks. prof. dr hab. R. Bartnicki

Sesja I – Starożytne teksty wobec Zmartwychwstania

10:10 Nauka o zmartwychwstaniu w Qumran – mgr Aleksandr Farutin

10:35 Wskrzeszenie Łazarza – nadzieja wielkanocna dla wierzącego w Jezusa – ks. mgr Krzysztof Grzemski

11:00 Do którego tekstu odwołuje się narrator czwartej Ewangelii w J 20,9? – mgr Tomasz Herbich

11:25 Zmartwychwstanie w apokryfach Nowego Testamentu – mgr Natalia Radulska

11:50 Sprawa zmartwychwstania w wybranych rozważaniach patrystycznych przełomu II i III wieku – ks. mgr Piotr Mazurek

12:15 Dyskusja

12:25 Przerwa

Sesja II Zmartwychwstanie poza Biblią

12:45 Zmartwychwstanie na tle wybranych, liberalnych hipotez – mgr Anna Jagusiak

13:05 Całun Turyński lekturą ewangelicznych opisów męki i zmartwychwstania – mgr Tomasz Twardziłowski

13:25 Biblijne elementy paschalnej liturgii ormiańskiej – ks. Artur Awdaljan

13:50 Zmartwychwstanie w ikonie – mgr Magdalena Bugajewska

14:10 Pojęcie zmartwychwstania w religiach niechrześcijańskich: islam, hinduizm, buddyzm, zoroastryzm – mgr Maria Katarzyna Górecka

14:30 Panel dyskusyjny

14:45 Zakończenie konferencji