Konferencja „Księga Kapłańska – orędzie, interpretacja, recepcja”

Kategoria: Konferencja naukowa 0

1 czerwca 2010 r. na UKSW odbyła się konferencja naukowa z cyklu: Interpretacja Pisma Świętego, tym razem z racji roku kapłańskiego poświęcona Księdze Kapłańskiej.
Wszystkie referaty przedstawione podczas jej trwania były bardzo ciekawe. Jako ostatnia swoje wystąpienia miała należąca do naszego koła mgr Mariola Serafin.

Koło przygotowało na ten dzień biuletyn poświęcony ks. Rektorowi R. Rumiankowi. Więcej na ten temat w zakładce biuletyny.