Konferencja „Księga Amosa”

Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW zaprasza na IX Konferencję Naukową „Interpretacja Pisma Świętego”:

Księga Amosa – orędzie, interpretacja i recepcja

Konferencja odbędzie się 19 maja 2015 r. (wtorek) w sali 223, Kampus Główny UKSW, ul. Dewajtis 5, Warszawa.

Program konferencji:

Program Konferencji "Księga Amosa"

 

Zorganizowane dotychczas konferencje z cyklu „Interpretacja Pisma Świętego” dotyczyły następujących zagadnień:

  1. Księga Ezechiela – orędzie, interpretacja i recepcja, 12.03.2007
  2. Pieśń nad Pieśniami – orędzie, interpretacja i recepcja, 21.05.2008
  3. Księga Tobiasza – orędzie, interpretacja i recepcja, 13.05.2009
  4. Księga Kapłańska – orędzie, interpretacja i recepcja, 1.06.2010
  5. Księga Nahuma – orędzie, interpretacja i recepcja, 10.05.2011
  6. Księga Aggeusza – orędzie, interpretacja i recepcja, 8.05.2012
  7. Księga Rodzaju 1-11 – orędzie, interpretacja i recepcja, 14.05.2013
  8. Księga Jozuego – orędzie, interpretacja i recepcja, 20.05.2014