Konferencja INB UKSW: „Ewangelia wg św. Łukasza. Geneza – interpretacja – aktualizacja”

Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW zaprasza na konferencję naukową pt.: „Ewangelia wg św. Łukasza. Geneza – interpretacja – aktualizacja”. Konferencja odbędzie się we wtorek 15 listopada br. w kampusie przy ul. Dewajtis 5 (w Sali senackiej – 401).

 

 

Niżej zamieszczamy szczegółowy plan konferencji:

 

10.00 Otwarcie sympozjum: Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, Prodziekan Wydziału Teologicznego
Słowo wprowadzające: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS, Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych
plakat_15-11Sesja I Prowadzi: Prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek
10.10 Ks. prof. WNR dr hab. Andrzej Najda (UKSW, Warszawa), Obraz życia społecznego w Ewangelii wg św. Łukasza

10.30 Ks. prof. KULJPII dr hab. Stefan Szymik MSF (Lublin), Wczesnochrześcijańska miniatura dziejopisarstwa greckiego? Historiograficzne komponenty Łukaszowego dwu-dzieła lub Mowy jako komponent historiograficznego dwu-dzieła Łukasza

10.50 Ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS (UPJP II, Kraków), Proroctwo Symeona (Łk 2, 29-34) i jego znaczenie w dziele Łukasza
11.10 Prof. KULJPII dr hab. Krzysztof Mielcarek, Obraz i funkcja ojca w Łukaszowej perykopie o uzdrowieniu opętanego chłopca (Łk 9,37-43a) (Lublin)

11.30 Przerwa na kawę/herbatę

Sesja II Prowadzi: Dr Barbara Strzałkowska
12.00 Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC (UKSW, Warszawa), Łk 10,38-42: pochwała czy obrona Marii
12.20 Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski (Warszawa), Wykupienie z klątwy i błogosławieństwo Abrahama (Gal 3,12-14) w Łk 15,3-10
12.40 Ks. dr Adam Dynak (Instytut Teologiczny św. Tomasza w Pińsku), Nieużyteczni, niegodni, po prostu słudzy? Łk 17, 7-10 w kontekście nauczania Jezusa o sługach w Trzeciej Ewangelii
13.00 O. dr hab. Waldemar Linke CP, Próba (πειρασμός) i zmaganie (ἀγωνία): Jezus wobec swej męki w Łk 22,28 i 44 (UKSW, Warszawa)

 

13.20 Dyskusja
Zakończenie konferencji

 

plakat_15-11