Już jest – kolejny numer Biuletynu KNDB!

Kategoria: News 0

Zaczynamy rok akademicki z impetem i już w pierwszym miesiącu zapraszamy Was do lektury najnowszego numeru naszego Kołowego Biuletynu. Niżej fragment z przedmowy mgr lic Anny Jagusiak:

 

„Od Dan do Beer-Szewy” stanowi siódmy tom wydawanego przez Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki biuletynu, w którym prezentowane są prace badawcze członków Koła. Tym razem młodzi naukowcy skupili się na wieloaspektowym przedstawieniu wybranych miejscowości, pojawiających się na kartach Starego Testamentu.

Tytuł biuletynu został zaczerpnięty od nazw dwóch miast Dan i Beer-Szewy, znajdujących się kolejno na północnym i południowym skraju terytorium Palestyny. Impulsem do stworzenia tego typu zbioru opracowań był wyjazd naukowo-badawczy Doktorantów Biblistyki do Ziemi Świętej na przełomie czerwca i lipca 2014 r. Ta ciekawa, a zarazem niezwykle pouczająca podróż do kolebki chrześcijaństwa, zachęciła do tego by podzielić się zdobytą wiedzą na temat wybranych biblijnych terytoriów.

Osiem miast, osiem artykułów i wiele, wiele rzetelnej wiedzy, za którą ręczą członkowie KNDB!

Biuletyn dostępny w zakładce „Biuletyn” (http://knsb.uksw.edu.pl/portfolio/biuletyn-knsb/) oraz bezpośrednio pod linkiem: http://knsb.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/07/Od-Dan-do-Beer-Szewy-2016.pdf

Serdecznie zachęcamy do lektury!

KNDB